بیوگرافی

مشخصات

نام : امیر محمد                                                                    نام خانوادگی : گل محمدی

متولد : ۱۳۶۷/۲/۲                                                                 ساکن : تهران

سوابق تحصیل

دیپلم : ریاضی فیزیک                                                           کارشناسی : صنایع

کارشناسی ارشد : صنایع                                                         دکتری : صنایع

مؤسسات بین المللی

 • تدریس آمار پیشرفته و روش های آماری؛  مؤسسه Business & Engineering School لندن؛
 • تدریس روش تحقیق؛  مؤسسه  Business & Engineering School لندن؛

دانشگاه سراسری

 • تدریس طرحریزی واحدهای صنعتی؛ دانشگاه یزد.
 • تدریس مهندسی فاکتورهای انسانی ؛ دانشگاه یزد.
 • تدریس برنامه ریزی و کنترل موجودی ها۱ ؛ دانشگاه یزد.
 • تدریس اقتصاد عمومی ۱ ؛ دانشگاه آل طه
 • تدریس مسایل منتخب در مهندسی صنایع؛ دانشگاه آل طه
 • مجموعه سؤالات تخصصی کنکور دکتری مهندسی صنایع؛ انتشارات نوآوران دانش
 • طراحی سیستم¬های صنعتی؛  انتشارات نوآوران دانش
 • طرحریزی واحدهای صنعتی؛  انتشارات نوآوران دانش
 • برنامه¬ریزی و کنترل موجودی؛  انتشارات نوآوران دانش
 • دو نرم افزار کنترل پروژه،  Primavera(P۶)و MSP در یک کتاب؛  انتشارات نوآوران دانش
 • مقدمه ای بر زنجیره تأمین؛ انتشارات نوآوران دانش